วิศวกรโยธา / วิศวกรเครื่องกล / สถาปัตยกรรม

Job Location

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Salary

฿25,000++

Type of Job

Full Time

Quantity

หลายอัตรา

Published Date

11 September 2020

About the job

ให้คำแนะนำด้านเทคนิคด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง, ประสานงานกับผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด

Requirements

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง

 • มึความเป็นผู้นำ สามารถบริหารงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์

 • มีวินัย/ตรงต่อเวลา

 • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • ซื่อสัตย์ต่อองค์กร

 • มีความสามารถด้าน Computer และ Software

Benefits

 • เงินเดือนประจำ

 • เงินเดือนตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • เบี้ยเลี้ยง

 • ประกันสังคม

 • ประกันอุบัติเหตุ

 • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

 • ไซส์งานทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์

Address

บริษัท ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด เลขที่ 9 ซอย รามคำแหง 125 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240