CAREERS

วิศวกรโยธา / วิศวกรเครื่องกล / สถาปัตยกรรม

Quantity

หลายอัตรา

ให้คำแนะนำด้านเทคนิคด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง, ประสานงานกับผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด

Full Time

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Salary

฿25,000++

Published Date

11 September 2020

1/1

เลขานุการ (สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)

Quantity

1 อัตรา

ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก รวมทั้งติดต่อประสานงานต่างประเทศในด้านเอกสาร หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานประชุมและแปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่หัวหน้ามอบหมาย ทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานแทนผู้บริหาร และเดินทางออกประสานงานได้

Full Time

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

Salary

฿15,000++

Published Date

11 September 2020

1/1