CAREERS

Project Engineer

Quantity

หลายอัตรา

Full Time

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

Salary

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

Published Date

18 March 2022

press to zoom

press to zoom
1/1

วิศวกรไฟฟ้าระดับอาวุโส

Quantity

หลายอัตรา

Full Time

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

Salary

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

Published Date

18 March 2022

press to zoom

press to zoom
1/1

Assistant / Civil Engineer

Quantity

หลายอัตรา

Full Time

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

Salary

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

Published Date

18 March 2022

press to zoom

press to zoom
1/1

วิศวกรคุมงาน

Quantity

หลายอัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

• วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม

• ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน

• ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

• ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

• ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

• ควบคุมงานก่อสร้าง, ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง, ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา

• ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด, ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงาน

• หากมีประสบการณ์ผ่านบริษัทฯด้านก่อสร้างหรือที่ปรึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Full Time

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

Salary

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน

Published Date

18 March 2022

press to zoom

press to zoom
1/1